Firma Pneumatik SA od 2008 roku świadczy profesjonalne usługi w zakresie badania wydajności maszyn pneumatycznych BOGE Kompressoren. Zestaw BOGE Datenlogger mamy możliwość wykonywania analizy efektywności sprężarek bezpośrednio u klienta. Zestaw jest kompatybilny z oprogramowaniami: WINDOWS 98, WINDOWS NT 4.0, WINDOWS 2000 i WINDOWS XP zainstalowanymi na komputerze PC. Zestaw pomiarowy BOGE Datenlogger mający na celu badanie wydajności sprzętu gwarantuje efektywność i spełnienie indywidualnych oczekiwań. Nieprawidłowo działająca stacja może doprowadzić do podważenia eksploatacji kosztów utrzymania sprzętu oraz jego serwisowania.

Z czego zbudowany jest zestaw pomiarowy?

 • z adapterów z cęgami, które służą do pomiarów,
 • z walizki analizatora,
 • z przywrotnika ciśnienia.

 • Pomiar trwa kilka dni. Dzięki czemu jesteśmy w stanie określić dokładną pracę sprężarki i wyeliminować wszelkie niezgodności w zakresie wydajności sprzętu. Optymalizacja pracy to fundamentalna zasada, która pomaga poprawić wydajność i efektywność zakładu pracy.

  Jeśli masz pytania związane ze sprężarkami, kompresorami, serwisem sprężarek

   

  Typ kleszczy Zakres pomiarowy Sygnał wyjściowy Maks. silnik kW
  200 A 0-200 A 0-200 mA 75 kW
  400 A 0-400 A 0-400 mA 160 kW
  1200 A 0-1200 A 0-1200 mA 500 KW

   

  Podłączenie czujnika ciśnienia
  Na kolektorze sprężonego powietrza wychodzącym ze sprężarkowi montujemy króciec (np. przez wspawanie) o średnicy ½ cala, do którego wprowadzamy czujnik ciśnienia – chyba, że instalacja posiada już taki króciec. Przewody elektryczne czujnika łączymy na odpowiednie analogowe wejście analizatora.

  Podłączenie innych czujników
  Dodatkowo do analizatora możemy podłączyć czujnik temperatury oraz czujnik punktu rosy – w sposób jak dla pomiaru ciśnienia.

  Pomiar
  Walizka pomiarowa zawsze współpracuje z komputerem PC przy pomocy którego wprowadza się dane techniczne – parametry sprężarek poddawanych analizie. Poprzez pomiar prądu sprężarki zestaw pomiarowy mając zapisane w pamięci jej dane rozpoznaje fazy i rodzaje pracy sprężarki (tłoczenie, bieg luzem, rozruch) i rejestruje je.

  Tak zestawione stanowisko pomiarowe umożliwia pełną analizę efektywności pracy stacji.

  • Zużycie sprężonego powietrza na stanowisku pneumatycznym jest dokumentowane i analizowane.
  • Dla każdego dnia przedstawiana jest grafika zużycia sprężonego powietrza, grafika ciśnienia, grafika czasu pracy kompresorów i tabela energii.
  • Tabela energetyczna zestawia czas pracy kompresorów według czasów obciążenia i biegu jałowego i analizuje koszty sprężonego powietrza w danej walucie krajowej.
  • Wytworzona ilość sprężonego powietrza wyświetlana jest ponadto dla każdego kompresora, jak również sumarycznie.
  • W wyniku badania wydajności otrzymujemy informację ile energii potrzebujemy na wytworzenie jednostki sprężonego powietrza i ile to kosztuje. Mając informacje praktyczne możemy określić w jaki sposób i ile energii możemy oszczędzić
  •  Wyniki pomiarów przedstawione zostają tabelarycznie i na wykresach.

  Jesteśmy do Państwa dyspozycji i w każdym czasie udzielamy dalszych informacji.