Główne powody awarii sprężarek – brak oleju

Zalety bezolejowych sprężarek śrubowych
21 maja 2019
Kiedy wymienić filtr do sprężarki?
11 lipca 2019

Sprężarka dla wielu firm i przedsiębiorstw jest głównym urządzeniem, bez którego nie można pracować. Jakie są przyczyny mechanicznych uszkodzeń sprężarek? Jakie szkody może wyrządzić brak oleju czy nieodpowiedni serwis? Na te i na inne pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.

Sprężarka może pracować wiele lat bez problemów, pod warunkiem, że jest dobrze smarowana czystym olejem. Kolejnym ważnym zadaniem oleju jest odprowadzenie ciepła od nagrzewających się elementów sprężarki. Brak oleju w sprężarce powoduje brak smarowania.

W sprężarce może być wystarczająco dużo oleju, ale nie będzie on smarował części maszyny, kiedy jest rozrzedzony czynnikiem chłodniczym albo został on zepsuty przez przegrzanie się sprężarki.

Utrata oleju – nazywana też brakiem oleju, pojawia się kiedy olej opuszcza maszynę i do niej nie wraca, albo wraca z znikomej ilości.

Jakie są przyczyny uszkodzeń spowodowane utratą oleju?

  • Nieodpowiednio dobrana i poprowadzona instalacja chłodnicza.
  • Nieprawidłowe pułapki olejowe.
  • Złe odszraniane.
  • Zbyt krótkie włączenia.
  • Za małe obciążenie.
  • Utrata czynnika.

Odpowiednio zaprojektowane rurociągi dają właściwe przekroje rur. Muszą one zminimalizować spadki ciśnienia, równocześnie odprowadzając prędkość czynnika potrzebną do zawracania oleju do sprężarki Jeśli ustawienie maszyn jest takie, że pułapki olejowe są niezbędne, to powinny być one tak zaprojektowane, żeby olej zawracał do sprężarki. Trzeba też przewidzieć dodatkową aplikację oleju, po to żeby uzupełnić jego braki. Utrata czynnika chłodniczego może też wiązać się z utratą oleju. A z kolei mniejsza ilość czynnika może nie dać odpowiedniej prędkości do opróżniania pułapek oleju.

Częstotliwość oraz czas trwania odszraniania powinny być odpowiednio zaplanowane. Po to, żeby olej uwięziony w parowniku wrócił do sprężarki, zanim olej osiągnie niebezpieczny poziom. Po etapie odszraniania zwiększona prędkość czynnika sprzyja zawracaniu do sprężarki. Układy ze zbyt krótkim czasem włączenia sprężarki wypompowują olej na zewnątrz. Urządzenie wtedy pracuje wystarczająco długo, żeby olej zawrócił. To też powoduje uszkodzenie urządzenia oraz jego serwis.


Zalanie ciekłym czynnikiem - awaria sprzętu

Jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzenia sprężarek jest zalewanie ich czynnikiem chłodniczym. Może to mieć miejsce podczas postoju maszyny, jak i w czasie jej pracy. W chwili zalania sprężarki dociera do niej za dużo ciekłego czynnika, żeby mógł w całości odparować. Ciekły czynnik zalega w obudowie silnika, płynie do karteru i rozcieńcza olej. Pompa olejowa pompuje czynnik do łożysk, gdzie przez tarcie odparowuje czynnik i nie ma odpowiedniej ilości oleju, żeby dotrzeć do innych części łożysk. Przez co zwiększa się zużycie elementów serwisowych, przegrzewa się maszyna, zaciera się - to powoduje znacznie większe uszkodzenia całego urządzenia.

Najczęstszymi przyczynami zalewania sprężarek ciekłym czynnikiem są:

  • Nieprawidłowe napełnianie czynnikiem chłodniczym.
  • Nieodpowiednie działanie zaworu rozprężnego albo nieodpowiedni zawór.
  • Zbyt małe obciążenie parownika lub nieprawidłowy jego dobór.
  • Nagłe zmiany obciążenia.

Zalany rozruch sprężarki - uszkodzenie maszyny

Ma to miejsce wtedy, gdy w chwili startu olej w karterze jest rozcieńczony dużą ilością czynnika chłodniczego. Dostawanie się kropelek cieczy pomiędzy części sprężarki jest gorszej jakości, będzie powodował ścieranie, zacieranie i może też w konsekwencji trwale uszkodzić sprężarkę.

Przegrzewanie sprężarki - zniszczenie maszyny

Wytwarzanie ciepła jest naturalnym skutkiem działania sprężarki. Kłopoty dotyczące przegrzewania pojawiają się, kiedy olej w sprężarce jest podgrzewany do temperatury, w której traci swoje zdolności smarujące. Najbardziej widocznym skutkiem przegrzania się sprężarki jest zwęglony olej lub cząstki metalu w oleju. Cząstki te mogą się przemieszczać i mechanicznie niszczyć uzwojenia powodujące punktowe spalenia.

Wymieniając tylko uszkodzoną sprężarkę w układzie chłodniczym, w którym pojawiają się problemy eksploatacyjne, często nie osiągnie się nic więcej, a tylko uszkodzi nową sprężarkę. Trzeba oddać do serwisu cały układ chłodniczy, a nie tylko jego elementy i postawić diagnozę. Zła diagnoza i zmiany przywrócą stare lub spowodują nowe problemy. Staranny projekt układu chłodniczego i analiza jego działania gwarantują jego powodzenie.


Masz problem ze swoją sprężarką? Koniecznie skorzystaj z naszych usług na serwis sprężarek BOGE!