Jak filtr wpływa na jakość pracy sprężarki?

Sprężarka tłokowa – z olejem czy bez?
8 lipca 2020
filtry

Praca sprężarki jest nierozerwalnie związana z zanieczyszczeniami, które mogą pojawiać się w sprężonym powietrzu. Ich pochodzenie może być różne, ale nie zmienia to faktu, że wpływają one negatywnie na pracę układu pneumatycznego, jakość sprężonego powietrza, a także mogą uszkodzić urządzenia. Ratunkiem w takiej sytuacji są filtry instalowane w sprężarkach. Warto zatem dowiedzieć się, jakie mają znaczenie dla pracy kompresora i jak wpływają na jej jakość.

Filtr powietrza w sprężarce

Filtr powietrza zamontowany w sprężarce ma za zadanie oczyszczać powietrze dostające się do wnętrza układu. Cząstki zanieczyszczające powietrze mogą pochodzić z zewnątrz, czyli po prostu ze środowiska, które otacza sprężarkę. Najprościej mówiąc, znajdują się one w powietrzu zasysanym do jej wnętrza. Jednak przyczyną zanieczyszczeń może być sama sprężarka, a dokładniej mówiąc jej elementy i substancje niezbędne do jej prawidłowego działania. Sprężone powietrze w takiej sytuacji może zostać wzbogacone o cząsteczki pary wodnej, smarów, olejów, czy też innych oparów powstałych podczas pracy. Zadaniem filtra powietrza jest zatrzymanie ich oraz niedopuszczenie, by znalazły się one w sprężonym powietrzu, które trafia następnie do kolejnych układów.

Co może zanieczyścić sprężone powietrze i od czego zależy ich ilość?

Jedną z najczęstszych substancji, jakie mogą powodować zanieczyszczenie, jest po prostu woda. Mogłoby się wydawać, że sama w sobie nie jest zagrożeniem, ale raczej dobrodziejstwem. Jednak jej obecność w sprężonym powietrzu jest niedopuszczalna. Ilość zależy m.in. od tego jaka wilgotność panuje w danym środowisku oraz jak kształtuje się wysokość ciśnienia i temperatury. Kolejny przykład to zanieczyszczenie w postaci cząstek stałych. Mogą one pochodzić z powietrza, choć ich obecność może być także wynikiem pracy układu pneumatycznego.

Im urządzenie jest starsze, tym częściej przytrafiają się zanieczyszczenia w postaci cząstek stałych. Wynika to z wielokrotnie powtarzanych przez maszynę procesów tarcia, elementów. Filtry Boge są w stanie skutecznie wyłapać cząstki stałe, bez względu na ich pochodzenie. Używanie sprężarek olejowych może powodować, że w powietrzu znajdą się także zanieczyszczenia w postaci cząstek oleju. Wspomniane rodzaje niechcianych brudów to te najczęściej występujące. Można wyróżnić także inne zanieczyszczenia lub sklasyfikować je w różny sposób.

Dlaczego filtr powietrza w sprężarce jest koniecznością?

Jest kilka powodów, dla których obecność oczyszczacza w sprężarce jest konieczna, podobnie jak utrzymywanie go w dobrej formie. Filtry Boge gwarantują, że układy wykorzystujące sprężone powietrze:

  • będą pracowały płynniej i efektywnie, bez zbędnych przerw oraz w odpowiednim tempie,
  • nie ulegną tak szybko uszkodzeniu — im więcej zanieczyszczeń, tym maszyna jest bardziej narażona na awarię,
  • pozwolą posłużyć dłużej, gdyż ich eksploatacja nie będzie postępowała tak szybko,
  • oczyszczają produkty czy opakowania z cząstek oleju lub innych zanieczyszczeń, co jest szczególnie ważne w branży spożywczej, farmaceutycznej, czy kosmetycznej.

Obok samej obecności filtra, ważne jest także serwisowanie maszyny, a także regularne jego wymienianie. Wynika to z faktu, że zanieczyszczony oraz niewydajny oczyszczacz może nawet o kilkadziesiąt procent obniżać wydajność maszyny, a także nie filtrować odpowiednio.

Podsumowując, obecność oczyszczacza w sprężarce jest koniecznością. Filtry Boge gwarantują wysoki poziom filtracji, niezawodność i wydajność. Ich obecność nie zwalnia jednak z kontroli maszyny oraz regularnej ich wymiana i serwisowania układu.